Četrtkovi dve uri po pouku, 16. 11. 2023, sta za nekatere učence minili ustvarjalno, saj so nas obiskale naše prijazne gospodinje občine Dornava in prinesle ličje, ki smo ga ne dolgo nazaj natrgali na Čüšekovi domačiji.

Poskrbele so tudi za večino materiala za delo. Iz ličja so učenci izdelali prelepe angelčke, ki jih bomo dokončno okrasili na naslednjem srečanju.