Pen Pals – Dopisovanje s tujimi učenci

Na naši šoli se je učiteljica angleščine Romana Gabrovec, v šolskem letu 2020/21 povezala z

učiteljico iz Poljske in skupaj sta se odločili za sodelovanje. Obe šoli sta podali soglasje, kasneje tudi starši učencev in tako se je projekt dopisovanja s tujimi učenci začel. V projekt smo vključili učence

8. razreda z učiteljicama angleščine. Sodelovanje s tujo šolo pomeni:

  • odkrivanje nove, drugačne kulture in navad
  • spoznavanje novih, dragocenih prijateljev
  • spodbujanje pisanja in branja v angleščini
  • izpopolnitev znanja angleščine na pisnem, bralnem in tudi govornem področju

V šolskem letu 2021/22 bomo s sodelovanjem nadaljevali. V pripravi je tudi video posnetek, kjer učenci predstavijo šolo in naše kraje.