V šolskem letu 2021/2022 smo z dopisovanjem nadaljevali.

Z učenci s Poljske smo se nekajkrat videli s pomočjo aplikacije Zoom. Največkrat so si pa učenci med sabo  izmenjali pisma, ki so jih napisali na roko ter jih poslali učiteljicam, ki sva pisma zbrali in poslali naprej.

S tem so si učenci včasih tudi pregledali pravopis in slovnico zapisanih besedil ter se tako učili s skupnimi močmi.

Učenci s Poljske in naši učenci so izdelali tudi vsak svoj video posnetek, ki so ga poslali svojim prijateljem v tujino. V videu so na kratko predstavili svojo šolo, svojo vas Dornavo in/ali bližnje mesto.

Pen Pals – Dopisovanje s tujimi učenci

Na naši šoli se je učiteljica angleščine Romana Gabrovec, v šolskem letu 2020/21 povezala z

učiteljico iz Poljske in skupaj sta se odločili za sodelovanje. Obe šoli sta podali soglasje, kasneje tudi starši učencev in tako se je projekt dopisovanja s tujimi učenci začel. V projekt smo vključili učence

8. razreda z učiteljicama angleščine. Sodelovanje s tujo šolo pomeni:

  • odkrivanje nove, drugačne kulture in navad
  • spoznavanje novih, dragocenih prijateljev
  • spodbujanje pisanja in branja v angleščini
  • izpopolnitev znanja angleščine na pisnem, bralnem in tudi govornem področju

V šolskem letu 2021/22 bomo s sodelovanjem nadaljevali. V pripravi je tudi video posnetek, kjer učenci predstavijo šolo in naše kraje.