Vzgojiteljica drugega starostnega obdobja: Janja ČUŠ KODRIČ
Pomočnica vzgojiteljice drugega starostnega obdobja: Nataša Janžekovič, Leja Firbas, Verica Rus