1. Obogatitveni program PEVSKI ZBOR: KARMEN CIGLAR in JANJA KOKOL (samo predšolski otroci)

Namen in cilj obogatitvene dejavnosti je, da se otroci ob glasbi sprostijo in da jim glasba postane rutinska vsakodnevna dejavnost. Zraven spoznavanja novih pesmic, bomo letošnje leto posvetili tudi spoznavanju in igranju na različne instrumente ter ob petju vključiti tudi ples in gibanje. Sodelovali bomo na raznih prireditvah ob raznih praznikih in drugih priložnostih (v okvirju šolskih prireditev in tudi izven), v kolikor bomo vabljeni. Ravno tako bomo z veseljem sodelovali na raznih prireditvah na občinski ravni, z veseljem se bomo odzvali tudi raznim povabilom izven meja naše občine.

 1. Obogatitveni program MI PLEŠEMO: JANJA ČUŠ KODRIČ in LEJA FIRBAS (predšolski otroci)

Tudi ples je gibanje, ki je zelo pomembno za otrokov razvoj. Zato bomo tudi v tem šol. letu izvajali plesne urice za otroke v najstarejši skupini vrtca. Pri  plesnih uricah  bova otroke seznanile z različnimi vrstami plesa (otroški plesi, folkloro, moderni ples, ples v paru, skupini).

Namen plesnih uric je spoznavanje, uživanje in sproščanje ob plesnih dejavnostih.

Plesne urica se bodo izvajale  od meseca oktobra 2023 do meseca junija 2024, vsak petek in sicer 30minut. Z veseljem se bomo odzvali nastopom na prireditvah, v primeru povabila.  Svoje znanje bomo predstavili tudi staršem tekom šolskega leta.

 1. Obogatitveni program JOGA ZA OTROKE: JANJA ŠUMAN (samo skupina Pikapolonice)

Joga za otroke je zabavna oblika vadbe, kjer skozi zgodbe in igre otroci spoznavajo osnove joge, jogijske položaje in izboljšujejo zavedanje telesa in umirjajo duha.

Joga za otroke pozitivno vpliva na telesni, čustveni in duševni razvoj.

Pozitivni učinki: izboljša gibljivost, motoriko, krepi moč celega telesa, izboljša cirkulacija, krepi imunski sistem, sprošča, izboljša spanec in prebavo, …

Je vadba pri kateri vključujemo razne tehnike za sproščanje in čuječnost. Z vadbo joge se bodo otroci naučili kako se sprostiti in v kasnejši dobi življenja se bodo lažje spopadali s stresnimi situacijami, hkrati pa se pri tem dobro razgibajo in krepijo telo.

 1. PROJEKT VARNO S SONCEM: nosilka BRONJA FORSTNERIČ (vse skupine)

Osnovni namen programa je:

 • otroke in preko njih tudi njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov
 • vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.
 • spoznavanje zdravega in varnega načina življenja

Projekt se bo izvajal  od 28. 5. do 31 .8. 2024.

 1. PROJEKT MALI SONČEK: koordinatorica NINA MEDVED (vse skupine)

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi. Naloge, ki jih je potrebno opraviti so določene glede na starostno stopnjo otrok. V skupini Bibe in Balončki projekt poteka v prilagojeni obliki.

Cilji:

– pri otrocih spodbuditi željo, navado po športnem udejstvovanju v vseh starostnih skupinah

– obogatiti gibalne dejavnosti

– izvajati gibanje na prostem

– spodbuditi starše k sodelovanju in aktivnemu preživljanju prostega časa

 1. PROJEKT ŽIVIM ZDRAVO: nosilka KARMEN CIGLAR (Žabice, Balončki, Zajčki, Sončki, Pikapolonice)

S projektom želimo kompleksno ozavestiti in aktivno opomniti otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja. Projekt se deli na tri podprojekte:

– Zdrava prehrana .

– Šport.

 – Higiena .

V kontekstu navedenih tematik bodo razne delavnice. Ob zaključku bo tudi naslednje šolsko leto organiziran zaključni dogodek – Festival Sobivanja. V sklopu Festivala Sobivanja bodo izpeljali športna tekmovanja, promovirali športne aktivnosti, društva, zdravo prehrano in recepte, zdrav način življenja, priprave hrane, …

 1. PROJEKT SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO : koordinator BERNARDA CIGULA (vse skupine)

Pripravili so ga v društvu SOBIVANJE. Z natečajem želimo pri otrocih vzbuditi socialni odnos, kot eno od komponent trajnostnega razvoja, ki je še posebej v sedanjih kriznih časih močno zapostavljena. Otroke bomo spodbujali k pogovoru in dejavnostim o prijateljstvu ter tako pripomogli da si razvijejo čut za pomen medsebojnih odnosov.

 1. PROJEKT PUNČKA IZ CUNJ: koordinator JANJA ČUŠ KODRIČ (Žabice, Balončki, Sončki, Pikapolonice)

Punčka iz cunj je projekt, ki poteka v okviru UNICEFA. Namen projekta je zbiranje sredstev za UNICEF-ov program cepljenja otrok v državah v razvoju proti šestim nalezljivim otroškim boleznim. Vsaka posvojena punčka iz cunj zagotovi cepljenje 1 otroka proti 8 nalezljivim boleznim (davica, ošpice, oslovski kašelj, otroška paraliza, tuberkuloza, hepatitis B, hemofilus influence B in tetanus). Projekt ima dobrodelno noto. Z  njim pomagamo otrokom, ki živijo v državah v razvoju.

Cilj:

 • preko tega projekta našim najmlajšim posredujemo področje človekovih, otrokovih pravic, solidarnosti, revščine itd…
 • krepimo otrokovo srčnost in humanost, ga naučimo sprejemati drugačnost, pomagati ljudem v stiski

Termin izvajanja projekta: vso šolsko leto

 1. PROJEKT SIMBIOZA SKUPNOSTI: nosilka NINA MEDVED (Sončki in Balončki)

Simbioza SKUPNOST v lokalnem okolju povezuje vse zainteresirane organizacije (vrtci, zavodi in društva) v duhu prostovoljstva, vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja. V projektu je potrebno izvesti  medgeneracijske aktivnosti, ki pa so lahko poljubne narave – od kuharskega tečaja z babicami in dedki, do pripovedovanja starih zgodb, preko izvajanja športnih iger ali učenja ročnih spretnosti. Izvedli bomo tudi simbiozo giba, ki bo potekala v mesecu maju. Vse dejavnosti bodo prilagojene glede na priporočila NJZ.

 1. PROJETK VARNO V VRTEC: nosilka JANJA ČUŠ KODRIČ (Žabice, Balončki, Zajčki, Sončki, Pikapolonice)

Projekt »Varno v vrtec in šolo« je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator projekta je društvo sobivanje, projekt pa podpira tudi Agencija za varnost prometa .

Namen projekta je otroke vzpodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu na splošno ter o varnosti na poti v vrtec in okolici otroških igrišč.

Poteka v 3 delih:

 • Začetek šole
 • Vidnost in varnost pozimi
 • Pešči, kolesarji, vozniki skirojev

Projekt bo potekal skozi vso šolsko leto.

 1. PROJEKT PASAVČEK: koordinator JANJA ŠUMAN (Balončki, Zajčki, Sončki, Pikapolonice)

Projekt Pasavček se izvaja v Sloveniji že od leta 2005, najprej kot mednarodni projekt, v katerem je sodelovalo 14 evropskih držav, finančno ga je podprla tudi Evropska Unija.

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo.

Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

 1. PROJEKT TURIZEM IN VRTEC: koordinator KARMEN CIGLAR (vse skupine)

Pridružili se bomo vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Letošnja rdeča nit projekta je  OKUSNI ZAKLADI: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom.

Kulinarični turizem je odkrivanje kulture določene dežele ali destinacije preko lokalne hrane in pijače oziroma kuharskih tradicij. Sodelovali bomo z Društvom Gospodinj občine Dornava, spoznavali tradicionalno prehrano, jo okušali…

 1. PROJEKT DAN STRPNOSTI 16.11.2022 – koordinator KARMEN CIGLAR (vse skupine)

Ob priložnosti mednarodnega dneva strpnosti dodatno izpostaviti in ozavestiti pomen strpnosti in problematiko nestrpnosti ter spodbuditi medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje.

CILJI PROJEKTA: Otrokom in mladim dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti in spoznajo problematiko nestrpnosti. Otroke in mlade spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša nestrpnost, kakšne so torej posledice nestrpnosti. Otroke in mlade spodbuditi k razvijanju in negovanju medsebojnih odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje, ter spodbujanje medsebojnega prijateljstva in sodelovanja.

 1. PROJEKT OTROK PRIPOVEDUJE PRAVLJICE: izvajalec LEJA FIRBAS (skupina Pikapolonice)

Jezik in razvoj govora sta izrednega pomena za otrokov razvoj, zato bomo temu področju dale v tem letu večji poudarek. Otroci si bodo izposojali knjige v knjižnici skupine, katere bodo odnesli domov in jim prisluhnili ob branju staršev. Ob vrnitvi knjige bodo jo ob slikanici na kratko obnovili. Nato bodo tudi vedno narisali risbo na temo pravljice, ki jo o pripovedoval vrstnik, katere bomo zbirali v personalne mape, ki jih bodo ob koncu leta dobili za spomin na projekt.

Terminski plan: vso šolsko leto 2023/2024

 1. TEDEN UMETNOSTI : koordinatorka KARMEN CIGLAR (vse skupine)

Umetnost je v vsej svoji raznovrstnosti bistvena sestavina celovitega izobraževanja, ki razvija dejavnega, v družbo vpetega posameznika. V mesecu maju je tradicionalni teden umetnosti, v katerem se bodo v vrtcu odvijale različne ustvarjalne delavnice, priredili bomo razstavo likovnih izdelkov v prostorih občine Dornava in tudi na hodniku vrtca.

 1. PALČEK BRALČEK: izvajalka NINA MEDVED (skupina Sončki)

Projekt se bo izvajal od meseca oktobra do meseca junija. Otroci bodo domov dobili izbrano knjigo in zvezek v katerega bodo skupaj s starši napisali in narisali svoja občutja in doživetja ob prebiranju knjige. Otrok bo imel knjigo doma 5 dni. S projektom želimo spodbuditi starše k skupnemu preživljanju časa ter k navajanju branja knjig. Posledično si otroci s tem  razvijajo domišljijo in bogatijo besedni zaklad.

 1. 365 DNI TELOVADIMO VSI: koordinator BERNARDA CIGULA (Žabice, Bibe, Balončki, Sončki, Pikapolonice)

Njegov cilj je, da bo vsebina projekta pripomogla k izboljšanju gibalnih aktivnosti  otrok. Projekt se bo izvajal celotno šolsko leto, v vseh skupinah, prilagojen otrokovim zmožnostim. V sklopu projekta dobimo kratke video posnetke s sklopi pravilno izvedenih vaj, ki pa jih izvajajo starejši učenci osnovnih šol. Naučili se bomo tudi njihovo himno in nekaj o pomenu zdrave prehrane za naše zdravje

 1. BRALNI NAHRBTNIK : izvajalka SANDRA SORČIČ (skupina Bibe)

Naš namen je, da otrok spozna različne slikanice, pravljice in zgodbice, ter ob njih uživa. Knjiga je za otroka vir informacij, spodbuja domišljijo, ga seznanja z jezikom.

Projekt bo potekal od januarja 2024 do maja 2024.

Cilji:

 • poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika
 • spodbujanje jezikovne zmožnosti
 • spoznavanje različnih pravljic, ter uživanje ob njih
 • razvijanje, bogatenje otrokovega besedišča
 • oblikovanje pozitivnega odnosa do knjige
 • spodbujanje komunikacije med starši in vzgojiteljicami

Potek projekta

Nahrbtnik bo potoval domov z otrokom za čas enega tedna. Vseboval bo različne knjige, slikanice primerne njihovi starosti, članke za starše, ki jim bodo v pomoč pri vzgoji njihovega otroka,  zvezek v katerega bodo starši zapisali različne vtise, prigode, mnenje, priložili kakšno fotografijo, otroško risbico…