SIMBIOZA SKUPNOST je mreža organizacij in posameznikov, ki v lokalnih skupnostih preko različnih aktivnosti spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.

Projekt Simbioza Skupnost je nadgradnja projekta Simbioza Šola (2014-2020), ki je v mrežo vključeval osnovne in srednje šole.

Simbioza med generacijami – sožitje med generacijami, ki izhaja iz dejavnega sodelovanja, komunikacije in partnerskega odnosa med generacijami – je ključen gradnik trajnostnega družbenega razvoja, ki ga ne smemo in ne moremo več prepuščati naključju. Razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja vodi k uspešnosti ne le v ekonomskem smislu pač pa predvsem v medčloveških odnosih in oblikovanju novih družbenih vrednot.

Izvedli bomo 30 ur obveznih aktivnosti do konca junija 2022:

  • Sodelovanje v vseslovenski akciji Pametni s pametnim (10ur), ki bo izvedena predvidoma v mesecu oktobru ali novembru 2021;
  • sodelovanje v vseslovenski akciji Simbioza giba (10ur), ki bo potekala meseca maja 2022;
  • 10 ur aktivnosti, ki bodo izvedene v lastni režiji. Aktivnosti so lahko povezane s področjem informacijsko komunikacijskih tehnologij (učenje računalništva, rabe pametnih telefonov), športom, kulturo, učenjem ročnih spretnosti, učenjem kuhanja ali pa gre zgolj za koristno preživljanje prostega časa ob druženju z različnimi generacijami.

Povezali se bomo z lokalnimi kulturnimi društvi. Vodja projekta je Romana Gabrovec.