LETNA ŠOLA V NARAVI IN TABORI

LETNA ŠOLA LETNA ŠOLA TABOR – 4. r.

Raziskovalno-

športni program

Raziskovalno-       športni

program

Raziskovalno-    športni

program

RAZRED 7. razred 5. in 6.a/b razred 4. razred
VODJA Aleš Požegar Majda Anzelc

Nada               Mlinarič

Gregorec

NAMESTNIK Aleš Velikonja Aleš Požegar Metka Zagoršek
KRAJ Simonov zaliv Simonov zaliv Areh
IZVEDBA september 2021 junij 2022 maj 2022

 

VSEBINA

1. plavanje 2.Primorje: družboslovni        in

naravoslovni vidik

1.  plavanje

2.Primorje: družboslovni in naravoslovni vidik

Raziskovalno-športno- vzgojni program.
OPOMBE

roditeljski sestanek

v oktobru

roditeljski sestanek v

januarju

roditeljski sestanek   v

aprilu