NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) v šolskem letu 2022/23     

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenščina in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji, opravljajo NPZ prostovoljno.

NPZ v 6. razredu poteka iz treh predmetov: MAT, SLJ in TJA.

NPZ v 9. razredu poteka iz treh predmetov: MAT, SLJ in tretji predmet (letos GUM – Glasbena umetnost)

Učenci, ki imajo odločbo za izvajanje dodatne strokovne pomoči in učenci priseljenci (če njihov materni jezik ni slovenščina in so v tem šolskem letu prvič vključeni v 6. ali 9. razred OŠ v Sloveniji), imajo možnost prilagoditev pri izvajanju NPZ (več informacij pri svetovalni delavki Tanji Baum.

Kako poteka NPZ

 • Poteka v obliki pisnega preizkusa, ki traja 60 min pri posameznem predmetu.
 • Preverja se znanje, ki ga vsebujejo učni načrti.
 • Vsi učenci v Sloveniji pišejo istočasno (maj 2023).

Datumi preverjanja NPZ

 • Četrtek, 4. maj 2023: slovenščina (6. in 9. razred) 
 • Ponedeljek, 8. maj 2023: matematika (6. in 9. razred) 
 • Sreda, 10. maj 2023: angleščina (6. razred) in GUM – Glasbena umetnost (9. razred) 

Dovoljeni pripomočki in pripomočki, ki jih morajo učenci prinesti na NPZ pri posameznih predmetih

 • MAT: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Uporaba žepnega računala ni dovoljena.
 • SLJ: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero.
 • TJA: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero. Uporaba slovarjev ni dovoljena.
 • Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisal “piši briši”, saj lahko v določenih primerih besedilo pozneje v celoti izgine iz preizkusa.                                                                                                                                                                             

Rezultati in vpogled v ovrednotene naloge NPZ

Seznanitev z rezultati in  vpogled v ovrednotene preizkuse NPZ:

 • 6. razred: 31. maj – 2. junij 2023
 • 9. razred: 6. junij – 8. junij 2023

Rezultati NPZ

 • Obvestila o dosežkih pri NPZ: 15. junij 2023 (9. razred) in 23. junij 2023 (6. razred) 
 • Dosežki učenca pri NPZ so informacija o njegovem znanju in ne vplivajo na zaključno oceno predmeta. V 9. razredu lahko izjemoma vplivajo na vpis v srednjo šolo v primeru, ko ima srednja šola omejitev vpisa in ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključenih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.  

Več informacij o NPZ

Vse pomembne informacije o nacionalnem preverjanju znanja

najdete na strani državnega izpitnega centra.

Splošne informacije