V sredo, 13. 3. 2024, smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Center arhitekture Slovenije za učence izvedli tehniški dan z naslovom Igriva arhitektura.

Izvajalci so učencem s pomočjo različnih delavnic približali arhitekturo, prostor in oblikovanje. Učenci so razvijali občutek za prostor in veliko ustvarjali.

1. razred je raziskoval zunanji in notranji prostor s pomočjo vseh čutil. 

Učenci 2. razreda so spoznavali domove po svetu in sestavil svoj sanjski dom. 

Učenci 3. razreda so naredili maketo Dornave iz kock. Izdelali so tudi izmišljeno taktilno mesto. 

4. razred je izdelal uporabni izdelek iz lesa in sestavljal velike lesene stolpnice. 

5. razred se je najprej poigral z mavcem, nato pa so izdelali Leonardov most, ki so ga tudi preizkusili. 

Učenci 6. razreda so za en dan postali čisto pravi oblikovalci.

Učenci 7. razreda so spoznali pionirje slovenske arhitekture in se tudi sami preizkusili v arhitekturi.

8. razred je spoznal poklice urbanist, arhitekt in krajinski arhitekt. Nato pa so se preizkusili v vlogi oblikovalca prostora.

Učenci 9. razreda so spoznali poklic arhitekta. Spoznali in preizkusili so pripomočke za risanje načrtov. Izdelali so učilnico na prostem.

Delavnice so bile zanimive in sproščene. Več naj povedo fotografije.